1,4SIGHT

Zawartość substancji czynnej:
1,4-dimetylonaftalen (związek z grupy węglowodorów aromatycznych) - 980 g/kg (98%)


OPIS DZIAŁANIA
REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco lub zimno, przeznaczony do stosowania w przechowalniach ziemniaka.


STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
zapobieganie kiełkowania bulw w czasie przechowywania.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/1000 kg bulw

Termin stosowania: Środek zastosować po zbiorze (BBCH 99) i umieszczeniu partii bulw w przechowalni, następnie jeśli przewiduje się dłuższy okres przechowywania wykonać kolejne zabiegi w odstępie co 4-6 tygodni.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 28 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 6
Maksymalna całkowita dawka środka w sezonie przechowalniczym: 120 ml/1000 kg bulw

Designed by Pedro
Scroll to Top