Climax Extra 6 OD

Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%)

 

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. W konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina.

Chwasty średnio wrażliwe

komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata.

Chwasty średnio odporne

rdest ptasi.

Chwasty odporne

odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

 

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Chwasty jednoliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 - 0,75 l/ha.

Chwasty dwuliścienne
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. 

Perz właściwy
Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

lub

System dawek dzielonych

I-szy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

II-gi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Odstęp między zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 ( w systemie dawek dzielonych).

Designed by Pedro
Scroll to Top