Drum 45 WG

Zawartość substancji aktywnej:
cymoksanil /1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylomocznik/ (związek z grupy
iminoacetylomoczników) - 45%.

 

OPIS DZIAŁANIA.

DRUM 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI.

Środek stosować w zalecanej dawce nie więcej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

ZIEMNIAK (nać).

- zaraza ziemniaka.

Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

  • na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
  • na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem
Drum 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

Designed by Pedro
Scroll to Top