Flurostar 200 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l
(20,41 %) w formie estru 1-metyloheptylowego

Substancja niebezpieczna niebędaca substancją czynną: Solvesso 150 ND

 

OPIS DZIAŁANIA

FLUROSTAR 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

FLUROSTAR 200 EC pobierany jest przez liście chwastów, a następnie przemieszczany
do korzeni roślin powodując zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty
widoczne są po kilku dniach.

Chwasty wrażliwe w dawce 0,75 - 1,0 l/ha: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
tobołki polne,
Chwasty wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna,
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 0,75-1,0 l/ha: fiołek polny, rumianowate,
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: tasznik pospolity,
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima

Wiosną , po ruszeniu wegetacji, w fazie początku wzrostu źdźbła.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Designed by Pedro
Scroll to Top