Globaztar 250 SC

Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek należący do grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,9%)

 

OPIS DZIAŁANIA
Globaztar 250 SC jest środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych w uprawach zbóż. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy pierwszego kolanka
do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy pierwszego kolanka
do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).

Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
2. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.

Designed by Pedro
Scroll to Top