Inter optimum 72,5 WP

Zawartość substancji czynnych:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 680 g/kg (68%)
cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) - 45 g/kg (4,5%)

 

OPIS DZIAŁANIA

Inter Optimum 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym i powierzchniowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych (w uprawie ziemniaka, pomidora w uprawie polowej, ogórka w uprawie polowej i cebuli) i ręcznych (w uprawie pod osłonami pomidora i ogórka).

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

 

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
− na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach,
− na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Inter Optimum 72,5 WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Krótsze odstępy między zabiegami (7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

 

Pomidor (w uprawie polowej)
zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha

 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na pomidorach lub ziemniakach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

 

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pomidor (w uprawie pod osłonami)
zaraza ziemniaka

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody

 

Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

 

Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Ogórek (w uprawie polowej)
mączniak rzekomy dyniowatych

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 kg/ha

 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

 

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Ogórek (w uprawie pod osłonami)
mączniak rzekomy dyniowatych

 

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l wody

 

Środek stosować 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym co 7dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

 

Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Cebula
mączniak rzekomy cebuli, alternarioza

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 2,5 kg/ha

 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, uprawianej z dymki lub siewu ozimego w danym rejonie.

 

Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Należy także zapewnić jak najlepsze pokrycie całych roślin cieczą użytkową stosując np.: rozpylacze z podwójnymi otworami opryskowymi, systemy podwójnych rozpylaczy, opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

 

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Uwagi:

1. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą.
2. Wyższe z zalecanych dawek stosować w uprawach silnie wyrośniętych lub w warunkach większego zagrożenia chorobami.
3. W przypadku stosowania środka w uprawach pod osłonami stosować sztuczne podłoża (brak kontaktu produktu z glebą).

Designed by Pedro
Scroll to Top