Kunshi 625 WG

Zawartość substancji czynnych:
fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 375 g/kg (37,5%),
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 250 g/kg (25,0%).

 

I OPIS DZIAŁANIA

KUNSHI 625 WG jest środkiem grzybobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Zabezpiecza też bulwy przed infekcją powodowaną przez sprawcę zarazy. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK
zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka dla
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 kg/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwanie rozpocząć z chwilą sygnalizacji zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub:

- na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
- na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
W okresie bardzo dużej presji zarazy i szybkiego wzrostu roślin oraz warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 7 dni.
W przypadku dużej presji choroby i warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zabiegi należy wykonywać co 7-10 dni. W przypadku niższej presji choroby zabiegi należy wykonywać co 10-14 dni.

W sezonie wykonać maksymalnie 8 zabiegów.

Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym
mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI
1. Środka nie stosować przy użyciu opryskiwacza plecakowego i opryskiwacza ręcznego.
2. Przed zastosowaniem środka na plantacjach ziemniaka przeznaczonego dla przetwórstwa wskazana jest konsultacja z zakładem przetwórczym.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top