Nuflon 450 SC

Zawartość substancji czynnej:
linuron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 450 g/l (38,5 %)

 

OPIS DZIAŁANIA

Nuflon 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistne, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, bobiku, grochu pastewnym (peluszka), grochu jadalnym i marchwi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek Nuflon 450 SC pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.

 

Chwasty wrażliwe:

w dawce 1,5 - 2,0 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe:

w dawce 1,5 - 2,0 l/ha: bodziszek drobny, fiołek polny.
w dawce 1,0 l/ha: rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: przytulia czepna

 

STOSOWANIE ŚRODKA
ZIEMNIAK

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola.
Zalecana ilość wody: 200-300l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

 

Nie opryskiwać liści ziemniaka.

 

GROCH JADALNY NA SUCHE NASIONA, GROCH PASTEWNY (PELUSZKA)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2 l/ha
Termin stosowania środka: Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę.

W przypadku opryskiwania grochu wysiewanego w świeżo uprawioną glebę stosować środek w dawce do 1,5 l/ha. Intensywne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczenia się środka do strefy korzeniowej roślin.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

BOBIK

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2 l/ha
Termin stosowania środka: Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Uwaga:
Przedawkowanie środka w uprawie odmiany Olga może skutkować obniżką plonu.

 

MARCHEW

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: Zabieg wykonać w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15) właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
Zalecana ilość wody: 200-300l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Uwaga:

  1. Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi przeznaczonej na wczesny zbiór (sprzedaż pęczkowa).
  2. Zabieg nalistny jest mniej skuteczny wobec rdestu powojowego i szarłatu szorstkiego.

 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top