Proman 500 SC

Zawartość substancji czynnej:
metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 500 g/l (41,02%)

Zezwolenie MRiRW Nr R - 44/2015 z dnia 04.03.2015 r.

 

OPIS DZIAŁANIA

Proman 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaków.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Proman  500 SC jest herbicydem pobieranym przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety.

 

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

 

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna, psianka czarna,  rdest powojowy, rdest plamisty, szczyr roczny (na dawkę 3 l/ha).

Chwasty odporne np.: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 – 4 l/ha

 

Termin stosowania:

Środek stosować przed wzejściem roślin ziemniaka, po ich obredleniu i zabronowaniu, na świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09).

 

Zalecana ilość wody:  200 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

  1. Środka nie stosować po wschodach ziemniaków.
  2. Po oprysku nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych; w przypadku wystąpienia skorupy glebowej stosować narzędzia płytko działające.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top