Proxanil

Zawartość substancji czynnych:
chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) 400 g/l (36,87%).
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/l (4,61%)

Zezwolenie MRiRW Nr R - 6/2015wu z dnia 11.03.2015 r.

 

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Termin zabiegu:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych.
Środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21 – 95).

Odstęp między opryskami: co najmniej 7 - 12 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do zagęszczenia plantacji.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym: 4

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Warzywa korzeniowe i cebulowe przeznaczone do spożycia lub na paszę uprawiać najwcześniej po 120 dniach od ostatniego zastosowania. Warzywa liściowe, owocowe, kapustne, strączkowe i łodygowe przeznaczone do spożycia lub na paszę, najwcześniej po 60 dniach od ostatniego zastosowania. Ograniczenie to nie dotyczy upraw, w przypadku których dopuszczalne lub dozwolone jest bezpośrednie zastosowanie środków ochrony roślin z propamokarbem jako substancją czynną.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top