Quad-Glob 200 SL

Zawartość substancji czynnej:
dikwat (dibromek dikwatu; związek z grupy pochodnych pirydyli) – 200 g/l (16,46 %)

 

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej, w formie
koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Działa kontaktowo. W roślinie przemieszcza się w ograniczonym stopniu. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest prędko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po zastosowaniu nie obniżają skuteczności środka. Wysoka temperatura i silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Produkt traci aktywność po zetknięciu z glebą w ciągu 1-3 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Desykacja – niszczenie naci ziemniaczanej
Quad Glob 200 SL stosować w celu ułatwienia prac maszyn do zbioru.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha
Wyższą dawkę zastosować na rośliny wyrośnięte.

Termin stosowania:
Środek zastosować około 1 miesiąca przed zbiorem ziemniaków od początku fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone, do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 89-91).
Czas zastosowania określa się w zależności od:
- warunków agrometeorologicznych w określonym regionie Polski,
- przeznaczenia ziemniaków,
- wczesności danej odmiany,
- wielkości bulw,
- dojrzałości skórki bulw ziemniaków.
Ze względu na stopień dojrzałości skórki bulw, środek stosuje się zazwyczaj:
- na odmianach wczesnych od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
- na odmianach średnio wczesnych w okresie I – II dekada sierpnia,
- na odmianach późnych do końca sierpnia.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (na skutek
przymrozków lub porażenia patogenami), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po ponownym przygotowaniu gleby.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top