Ranman 400 SC Twinpack

Zawartość substancji czynnej:
cyjazofamid - (związek z grupy cyjanoimidazoli) – 400 g/l (40%).
Zawiera: tlenek polialkilenowy zmodyfikowany trójsyloksan heptametylowy
(związek z grupy krzemoorganicznej) – 844 g/l (84%).


OPIS DZIAŁANIA

RANMAN 400 SC TWINPACK jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora w uprawie polowej przed zarazą ziemniaka i alternariozą oraz w ochronie ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych.

Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA
1. ROŚLINY ROLNICZE
Ziemniak
Zaraza ziemniaka

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”) (wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”) (wyłącznie do jednoczesnego stosowania)

 

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Po wykonaniu pierwszego zabiegu fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym środek
Ranman TwinPack 400 SC należy stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 6.

 

2. ROŚLINY WARZYWNE
Ogórek w uprawie polowej
mączniak rzekomy dyniowatych

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”) (wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”) (wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana ilość wody: 700 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych w odstępach co 7 - 10 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 6.
Ochronę ogórka należy rozpocząć według sygnalizacji lub profilaktycznie w okresach zwiększonego zagrożenia chorobą.
Pomidor w uprawie polowej
zaraza ziemniaka, alternarioza

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”) (wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”)(wyłącznie do jednoczesnego stosowania)

 

Zalecana ilość wody: 700 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych w odstępach co 7 - 10 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 6.
Ochronę pomidora należy rozpocząć według sygnalizacji lub profilaktycznie w okresach zwiększonego zagrożenia chorobami.

 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top