Ranman Top 160 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
cyjazofamid (związek z grupy cyjanoimidazoli) – 160 g/l (14,8%)

 

OPIS DZIAŁANIA

RANMAN TOP 160 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego
w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: Termin pierwszego zabiegu zależy od fazy wzrostu rośliny chronionej
oraz przebiegu pogody. Termin ponownego zabiegu można określić posługując się
systemem wspomagania decyzji (ostrzegania). W zależności od presji choroby i tempa
wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5-10 dni. Przy czym w
okresie dużej presji choroby i szybkiego wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w
odstępach co 5 dni.

Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym
mechanizmie działania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI
1. Przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu.
2. Dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową gwarantuje skuteczność zabiegu.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Ogórek uprawiany w gruncie
Mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacja, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pomidor uprawiany w gruncie
Zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacja, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Designed by Pedro
Scroll to Top