Roxy 800 EC

Zawartośc substancji czynnej:
prosuflokarb (związek z grupy karbaminianow) – 800 g/l (75%)

OPIS DZIAŁANIA
Roxy 800 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i ziemniaków. Idealnymi warunkami działania środka to umiarkowana temperatura i dobre uwilgotnienie gleby.

Roxy 800 EC działa także w warunkach niskiego uwilgotnienia upraw ale jego działanie nie jest tak dobre jak w przypadku optymalnego uwilgotnienia. W niesprzyjających warunkach może dojść do uszkodzeń roślin uprawnych polegających na nieznacznym zżółknięciu roślin. Uszkodzenia nie wpływają na wysokość plonu i regenerują się.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd jest pobierany przez rośliny w ciągu godziny od zabiegu i zapewnia selektywne zwalczanie chwastów. Opady po tym czasie nie zmniejszają skuteczności zabiegu. Środek jest pobierany przez liście i korzenie chwastów.

Wrażliwość chwastów na środek w dawce 4l/ha
Chwasty wrażliwe:
ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki.
Chwasty średnio wrażliwe:
przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna.
Chwasty odporne:
fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Termin stosowania: Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża (BBCH 01-13). Nasiona zboża muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak
Termin stosowania: Stosować po sadzeniu przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów (BBCH 01-08).
Bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń .
Można także zastosować środek po obredleniu.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 160 - 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top