Samson 040 SC

Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%).
Zezwolenie MRiRW nr 173/2014 z dnia 11.09.2014 r.

 

OPIS DZIAŁANIA

Samson 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Samson 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

 

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Kukurydza

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

 

Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej.

W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych - zabieg wykonać gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować: w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:
− kukurydzę – bez limitu czasowego,
− zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych.

Designed by Pedro
Scroll to Top