Elastyczność

Z podejściem zorientowanym na uprawy, firma Belchim Crop Protection jest bardzo świadoma potrzeb producentów. Belchim Crop Protection rozwija innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb konsumenta.

Innowacyjność

Firma Belchim Crop Protection rozwija swoją ofertę w oparciu o innowacyjne produkty firm ISK, FMC i innych partnerów handlowych, rozszerzanie etykiet czy rozwijanie linii produktów biologicznych.

Przewidywanie

Belchim Crop Protection prowadzi działalność we wszystkich krajach UE, zatrudniając około 250 pracowników. Nowoczesny styl zarządzania stwarza miejsce na innowacje, które przekuwamy w sukces rynkowy.

Bliskość

Belchim Crop Protection bardzo ściśle współpracuje ze swoimi dystrybutorami. Kładąc nacisk na rozwój wiedzy, Belchim wspiera zarówno doradców agrotechnicznych jak i końcowych użytkowników produktów.

 

BELCHIM CROP PROTECTION – TWÓJ PARTNER W OCHRONIE ROŚLIN

Teppeki 50 WG – Zastosowanie małoobszarowe

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
flonikamid (związek z grupy karboksamidów ) - 500 g/kg (50%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 54/2012 z dnia 14.03.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-3/2013/PE z dnia 14.11.2013 r.

OPIS DZIAŁANIA

TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku oraz sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Róże, aster chiński, chryzantema, świerk, buk

• mszyce

Zalecana dawka: 0,14 kg/ha
Liczba zabiegów: 1-2

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Designed by Pedro
Scroll to Top