Elastyczność

Z podejściem zorientowanym na uprawy, firma Belchim Crop Protection jest bardzo świadoma potrzeb producentów. Belchim Crop Protection rozwija innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb konsumenta.

Innowacyjność

Firma Belchim Crop Protection rozwija swoją ofertę w oparciu o innowacyjne produkty firm ISK, FMC i innych partnerów handlowych, rozszerzanie etykiet czy rozwijanie linii produktów biologicznych.

Przewidywanie

Belchim Crop Protection prowadzi działalność we wszystkich krajach UE, zatrudniając około 250 pracowników. Nowoczesny styl zarządzania stwarza miejsce na innowacje, które przekuwamy w sukces rynkowy.

Bliskość

Belchim Crop Protection bardzo ściśle współpracuje ze swoimi dystrybutorami. Kładąc nacisk na rozwój wiedzy, Belchim wspiera zarówno doradców agrotechnicznych jak i końcowych użytkowników produktów.

 

BELCHIM CROP PROTECTION – TWÓJ PARTNER W OCHRONIE ROŚLIN

Fornet 040 SC

Zawartość substancji czynnej:

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%).

 

OPIS DZIAŁANIA

Fornet 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Fornet 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

 

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

 

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Kukurydza

 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

 

Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych - zabieg wykonać gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować: w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:
− kukurydzę – bez limitu czasowego,
− zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych.

Designed by Pedro
Scroll to Top