Kivi Extra 6 OD

Zawartość substancji czynnej:

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%).

 

OPIS DZIAŁANIA

Kivi Extra jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, włośnicy sinej i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Kivi Extra jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata.
Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

 

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Kukurydza

Chwasty jednoliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 - 0,75 l/ha.

Chwasty dwuliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

W przypadku zwalczania chwastów jednoliściennych zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:
− kukurydzę – bez limitu czasowego,
− zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top