Temsa SC

Zawartosc substancji czynnej:
mezotrion (zwiqzek z grupy tr6jketon6w) - 100 g/1 (9,22%).

Zatacznik do zezwolenia MRiRW nr R - 190/2015 z dnia 29.10.2015  r.

 

OPIS DZIAŁANIA
Temsa SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Temsa SC jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Substancja czynna środka powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Środek najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie kiełkowania i wschodów: chwastnicę jednostronną w fazach 1 do 2 liści (BBCH 11-12), przytulię czepną w fazie 1. okółka (BBCH 11), inne chwasty dwuliścienne w fazach od 2 do 4 liści (BBCH 12-14).

Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, rdest kolankowy

Chwasty odporne: perz właściwy

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

2. Nie zaleca się stosowania środka Temsa SC w uprawie linii wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem Temsa SC, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy gleby obejmującej wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny. Wykonanie orki jest szczególnie zalecane w przypadku uprawy wrażliwych gatunków roślin dwuliściennych (np. burak cukrowy, groch, rzepak, słonecznik, fasola i inne warzywa) jako międzyplonów i roślin następczych w zmianowaniu.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji chronionej środkiem możliwa jest tylko uprawa kukurydzy jako przesiewu. W ramach uprawy przedsiewnej zalecane jest wykonanie orki.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top