Teppeki 50 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
flonikamid (związek z grupy karboksamidów ) - 500 g/kg (50%).

OPIS DZIAŁANIA

TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku oraz sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima

Mszyce zbożowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
W sezonie wykonać maksymalnie 2 zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

2. Ziemniak

Mszyce ziemniaczane

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
W sezonie wykonać maksymalnie 2 zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

3. Jabłoń

Mszyce żerujące na jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Ilość wody zależy od wielkości drzew oraz użytego sprzętu.

Stosować zgodnie z sygnalizacją , po wystąpieniu szkodnika.
W sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi, z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.


Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rośliny ozdobne
1. Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, szkółki buka i świerka.

Mszyce
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

 

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Tytoń
Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika do fazy pojawienia się kwiatostanu (BBCH do 50).

Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

 

 

Chmiel
mszyca śliwowo-chmielowa

 

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 kg/ha

 

Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika do fazy początku wzrostu (wydłużania) pędów do fazy zakończenia rozwoju szyszek (BBCH 31 - 79).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

 

Zalecana ilość wody: 1800 – 4000 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste

 

Siewki i sadzonki iglastych i liściastych drzew i krzewów – szkółki leśne, zalesienia, odnowienia leśne.

 

Bawełnica wiązowa, miodownica dębówka, miodownica modrzewiowa, mszyca brzozowa, ochojnik sosnowy, ochojnik świerkowo-modrzewiowy

 

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2

 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste

 

UWAGA:

- Środek Teppeki 50 WG należy stosować przemiennie z insektycydami z grup chemicznych o innym mechanizmie działania.
- Środek jest bezpieczny dla wielu gatunków i odmian roślin uprawnych, niemniej zaleca się przetestowanie środka na kilku wybranych roślinach każdej ze stosowanych odmian i pozostawienie na pewien czas zanim środek zostanie zastosowany na większej liczbie roślin.

Designed by Pedro
Scroll to Top