Valis M 66 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 60%,
walifenalat (związek z grupy acyloaminowych) – 6%.

 

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK
Zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0- 2,5 kg/ha

Niższą z zalecanych dawek środka stosować we wcześniejszej ochronie plantacji, natomiast wyższą z zalecanych dawek środka w późniejszych fazach rozwojowych ziemniaka lub przy większej presji chorobotwórczej patogena oraz na plantacji bardziej zagęszczonej.
Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

  • na odmianach wczesnych w momencie, gdy nastąpiło zwarcie roślin w rzędach,
  • na odmianach późnych, z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, 2–3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem (częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temperatura 18-22C) oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PRZECIWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Designed by Pedro
Scroll to Top