Zaftra AZT 250 EC

Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%).

 

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym
i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin
rolniczych i warzywnych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy polowych
montowanych na sadzarkach i ręcznych.

Pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Żyto
rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Stosowanie łączne:
Pszenica ozima, pszenica jara.
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zaftra AZT 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Mieszanina działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zaftra AZT 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Mieszanina działa
zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenżyto ozime, pszenżyto jare
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość
liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zaftra AZT 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha.

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Mieszanina działa
zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie, zalecany
termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy
opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Liczba zabiegów:1

zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy
początku kwitnienia rzepaku do fazy końca kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 1

Ziemniak
rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha
(opryskiwanie pasowe gleby).
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np. w wyniku
częstej uprawy ziemniaków na danym polu.

Termin stosowania:
Środek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając
zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.

Zalecana ilość wody: 100-200 l/ha.

alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo, w warunkach zagrożenia i występowania choroby, maksymalnie
3 razy w sezonie, w odstępach co 10-14 dni.

W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż
dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków
grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji, który wynosi 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie ziemniaka: 4

Cebula
mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, począwszy od fazy 3 liścia, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce lub cebuli z siewu ozimego
w danym rejonie. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy
o odmiennym mechanizmie działania.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego
przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Fasola szparagowa
antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w okresie
kwitnienia i zawiązywania strąków fasoli. Zabieg wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując
przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Groch na zielone nasiona
askochytoza grochu, mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg należy wykonać na początku fazy kwitnienia grochu.
Zabieg wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)
czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku tworzenia się
główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego
przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)
czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku tworzenia się
główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego
przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Kalafior
czerń krzyżowych (alternarioza)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku rozwoju róż
kalafiora) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego
przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Marchew
alternarioza naci, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek rozwoju części roślin
przeznaczonych do zbioru – korzenie zaczynają się poszerzać) lub natychmiast po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby na liściach.
Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Sałata w uprawie polowej
mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek rozwoju części roślin
przeznaczonych do zbioru) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach.
Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Pomidor w uprawie polowej
zaraza ziemniaka, alternarioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:
W zwalczaniu zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywać zapobiegawczo, począwszy od fazy
BBCH 21 (początek rozwoju pędów bocznych), zgodnie z sygnalizacją, przed wystąpieniem
pierwszych objawów choroby lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na wczesnych
odmianach ziemniaka w danym rejonie.
Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie
działania.

Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po
posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

Zalecana ilość wody: 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Por
rdza pora, alternarioza pora
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3 liścia) lub natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi wykonywać
w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Seler
septorioza selera
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3 liścia) lub natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby na roślinach. Następne zabiegi wykonywać
w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Papryka w uprawie pod osłonami
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Termin stosowania:
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na
roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o
odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 80 l /1000 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Sałata w uprawie pod osłonami
szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Termin stosowania:
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na
roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o
odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 60 l /1000 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Uwagi:
1. Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
3. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków Zaftra AZT 250 SC i Artea 330 EC,
po wlaniu środka Zaftra AZT 250 SC do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), zbiornik należy uzupełnić wodą, a następnie dodać środek Artea 330 EC.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
− jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które
mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników
i cieków wodnych o szerokości:
− 10 m (zadarniona strefa ochronna) w przypadku zastosowania środka w uprawie ziemniaka,
− 1 m w przypadku zastosowania środka w pozostałych uprawach.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
zboża – 35 dni,
rzepak – 35 dni,
por – 20 dni,
cebula – 14 dni,
kapusta głowiasta, kapusta pekińska – 14 dni,
kalafior – 14 dni,

groch na zielone nasiona – 14 dni,
seler – 14 dni,
sałata – 14 dni,
marchew – 10 dni,
ziemniak (oprysk nalistny, alternarioza) – 7 dni,
fasola szparagowa – 7 dni,
papryka – 3 dni,
pomidor – 3 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Designed by Pedro
Scroll to Top