Koromite 10 EC

Zawartość substancji czynnej:

milbemektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów, mieszanina M.A3  i M.A4) - 9,3 g/l 

 

OPIS DZIAŁANIA

Koromite 10 EC jest akarycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Substancja czynna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

 

Jabłoń

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy gdzie owoc osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 69-76).

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 - 1,0 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500 - 750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach
i zastosowaniach małoobszarowych

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych  ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Designed by Pedro
Scroll to Top