Lentagran 45 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pirydat - związek z grupy pirydazyn– 45% (450g w 1 kg środka).

OPIS DZIAŁANIA

LENTAGRAN 45 WG jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, pakowany w woreczki z folii rozpuszczalnej w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie cebuli i pora z siewu oraz kapusty głowiastej z rozsady. Środek Lentagran 45 WG stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

LENTAGRAN 45 WP jest selektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach roślinnych.
Lentagran 45 WP najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2 do 4 liści powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie. Środek działa lepiej w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody.

Chwasty wrażliwe w dawce 1,5 – 1,66 kg/ha: maruna bezwonna, tasznik pospolity.
Chwasty wrażliwe w dawce 1,66 kg/ha: komosa biała, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,5 – 1,66 kg/ha: gwiazdnica pospolita, rdest plamisty, rdest powojowy.
Chwasty odporne: gatunki jednoliścienne, fiołek polny, gorczyca polna.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Cebula z siewu.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.

Środek stosować od fazy 3 liści cebuli, gdy chwasty są w fazie nie starszej niż 4 liście właściwe.

2. Por z siewu.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66kg/ha.

Środek stosować od fazy 3 liści pora, gdy chwasty są w fazie nie starszej niż 4 liście właściwe.

3. Kapusta głowiasta z rozsady.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.

Środek stosować od 1 do 3 tygodni po posadzeniu rozsady, gdy chwasty są w fazie rozwojowej nie starszej niż 4 liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

1. Kalafior, brokuł, kapusta brukselska (uprawiane z rozsady).

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 1,66 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady, tj. od początku fazy 4-tego liścia do końca fazy 6-tego liścia właściwego (BBCH 14 – 16), gdy chwasty są w fazie 2-4 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Kukurydza cukrowa

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 1,66 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w fazie 2 – 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18), a chwasty są w fazie 2-4 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

  1. W przypadku licznego występowania chwastów wskazane jest zastosowanie wyższej z zalecanych dawek. 
  2. Na cebuli odmiana Sochaczewska środek może powodować początkowo lekkie chlorozy liści, jednak są to objawy przemijające, nie mające wpływu na plon. 
  3. Środka nie stosować na rośliny mokre, chore lub uszkodzone oraz w warunkach stresowych dla roślin uprawnych. 
  4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym 
  5. Nie dopuścić do przedostawania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top