Monday, March 30, 2020

Belchim Crop Protection

Firma Belchim została założona w 1987 roku przez Pana Dirka Puttemana. Po ekspansji na rynek holenderski, firma zmieniła nazwę na Belchim Crop Protection. Z każdym kolejnym rokiem nasze oddziały pojawiały się w kolejnych krajach – we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech czy w krajach skandynawskich. Ostatnie lata to dalszy stabilny rozwój firmy i wejście na rynki obu Ameryk, Afryki i Azję. Belchim Crop Protection działa w Polsce od 2009 roku.

 

Pro-ekologiczni

Nowoczesne preparaty stosowane w rolnictwie proekologicznym powinny oprócz wysokiej skuteczności posiadać bezpieczny dla środowiska profil toksykologiczny oraz ekotoksykologiczny. Belchim Crop Protection oferuje rozwiązania dla rolnictwa zrównoważonego poprzez wybór właściwych produktów, tzn. takich, których profil środowiskowy jest zgodny nie tylko z obecnymi ale i przyszłymi wymaganiami. Belchim Crop Protection na przykładzie własnej historii pokazuje, że jest kompetentnym i wiarygodnym partnerem, który doskonale rozumie potrzeby naszych klientów.

Kreatywni

Ludzie tworzący rozwiązania, szukający nowych możliwości, myślący nieszablonowo… Dzięki wysokiej wiedzy technicznej naszych przedstawicieli, Belchim Crop Protection jest w stanie wnieść wartość dodaną na rynek. Belchim Crop Protection doskonale orientując się w rynku i kierunkach jego rozwoju z wyprzedzeniem oferuje odpowiednie rozwiązania.

Innowacyjni

Innowacyjność jest wbudowana w DNA firmy Belchim Crop Protection, lecz sukces zależy od wielu czynników takich jak rozwój, współpraca czy podejmowanie decyzji spójnych z trendami obecnymi na rynku.

Nasz rozwój. Twój sukces.
Belchim Crop Protection

 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top