Property 180 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
pyriofenon (substancja z grupy pochodnych arylofenylo ketonu) – 180 g/l (16,51%)

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego oraz częściowo leczniczego w ochronie jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym. Zapobiegawcze zastosowanie preparatu hamuje wytwarzanie strzępek infekcyjnych oraz hamuje penetrację grzybni w komórkach żywiciela. Zastosowanie preparatu w czasie wystąpienia pierwszych objawów choroby hamuje natomiast rozwój strzępek wtórnych, rozwój grzybni i tworzenie się zarodników. Dzięki takiemu działaniu preparat zapewnia długotrwałą ochronę przed patogenem.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy widocznego nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni.

W przypadku pszenicy ozimej drugi zabieg należy wykonać do stadium BBCH 65 (pełnia fazy kwitnienia), natomiast w przypadku jęczmienia ozimego do stadium BBCH 49/50 (od fazy widocznych pierwszych ości do początku fazy kłoszenia).

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Designed by Pedro
Scroll to Top